Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

NACE Rev2 Codul: C.25

This division includes the manufacture of "pure" metal products (such as parts, containers and structures), usually with a static, immovable function, as opposed to the following divisions 26-30, which cover the manufacture of combinations or assemblies of such metal products (sometimes with other materials) into more complex units that, unless they are purely electrical, electronic or optical, work with moving parts.

Limit

The manufacture of weapons and ammunition is also included in this division.

Excluderile

This division excludes:

Categorii de Sus

Subcategorii

C.25.1: Fabricarea de construcţii metalice
C.25.2: Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
C.25.3: Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
C.25.4: Fabricarea armamentului şi muniţiei
C.25.5: Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
C.25.6: Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract
C.25.7: Producţia de unelte şi articole de fierărie
C.25.9: Fabricarea altor produse prelucrate din metal

Categorii la acelaşi nivel

C.20: Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
C.21: Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
C.22: Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
C.23: Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
C.24: Industria metalurgică
C.25: Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
C.26: Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
C.27: Fabricarea echipamentelor electrice
C.28: Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
C.29: Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

Schimbare limbă

BG: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
CZ: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
DA: Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr
DE: Herstellung von Metallerzeugnissen
EE: Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
EL: Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
EN: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
ES: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
FI: Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
FR: Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements
HR: Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
HU: Fémfeldolgozási termék gyártása
IT: Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
LT: Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba
LV: Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas
MT: Manifattura ta' prodotti tal-metall iffabbrikat, għajr magni u tagħmir
NL: Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
NO: Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr
PL: Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
PT: Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos
RO: Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
RU: Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
SK: Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
SV: Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
TR: Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı